4 Kişilik Matematik Özel Ders Grubu

Öğretmene Mail Gönder

Öğretmen Hakkında

Grup matematik özel ders birebir göz teması sağlanarak yapılan bir özel ders modelidir. Masa başında olması avantajı öğrenci ile göz teması sağlanarak anlatılan konunun anlaşılır anlaşılmadığı gözlemlenir. Matematik öğretmeni Yalçın ALGAN tarafından en iyi eğitim en uygun fiyata verilir.

Grup Matematik Özel Ders Tanıtımı

Bu bölümde, grup matematik özel derslerimizin temel prensipleri, amacı ve öğrencilerin bu derslerden nasıl en iyi şekilde faydalanabileceği üzerinde durulacaktır. Matematik özel dersin en büyük faydası, öğrencilere doğru mentörlük yaparak disiplin kazandırmaktır. Öğrencilerin tek başına matematik öğrenmesi herhangi bir destek alınmadan zordur.

Ankara’da sevilen Matematik öğretmeni Yalçın ALGAN tarafından düzenlenmiştir. 8 kişilik birebir göz teması sağlanarak 26 haftalık bir eğitim yapılacaktır. Özellikle daha önceden kalabalık sınıflarda dikkatinizi matematik dersine veremeyen öğrenciler matematik kurslarının verimliliğinden faydalanarak daha etkili bir öğrenim sürecinde öğrencilerin bir montör ile birlikte matematiğe yönlendirilmesi matematik kursuna olan önemi artırmaktadır. Matematik dersinin akademik anlamdaki önemi bakımından, öğrenciler bu dersi anlayabilmek adına bazı yöntemler öğrenmektedir. En yaygın yöntem, konular için farklı yayınlar incelenerek gerekli sorular matematik kurslarında çözülmektedir.

Grup Matematik Özel Ders 8 öğrenci ve bir öğretmen yuvarlak ya da dikdörtgen masa etrafında oturarak birebir göz teması ile öğrencilerin anlayıp anlamadığı gözlemlenerek anlatılan bir özel eğitimdir.

 1. 8 Öğrenci vardır
 2. 1 öğretmen vardır
 3. Birebir göz teması sağlanır
 4. Tüm öğrencilerin anladığı emin olunarak ilerlenir

Grup Matematik dersi, okullarda her öğrenci için yeterli olmayabiliyor. Okullarda öğrencinin anlamadığı sorular ya da konular üzerinde yeterli olacak şekilde durulmayabiliyor. Öğrenci Matematik dersini dinlerken diğer derslere nazaran kafasında daha çok soru takılabilmektedir. Bu yüzden Grup Matematik Kursu sayesinde öğrenci kafasına takılan soruları öğretmenlerine daha rahat sorma fırsatı bulabilmektedir.

 

Grup Matematik Derslerinin Önemi ve Avantajları

 • Kişiselleştirilmiş Öğrenme Deneyimi: Grup ortamında her öğrencinin öğrenme tarzına uygun kişiselleştirilmiş yöntemlerle yaklaşım sergileriz. Bu sayede herkesin matematik becerilerini kendi hızlarında ve rahatlıkla geliştirmelerine olanak tanırız.
 • Takım Ruhu ve Motivasyon: Öğrenciler arasında oluşturulan takım ruhu, her bir bireyin motivasyonunu artırır ve matematik problemlerine karşı daha yaratıcı yaklaşımlar geliştirmelerini teşvik eder.
 • Uzman Eğitim Kadrosu: Alanında uzman eğitimci yazar Yalçın ALGAN tarafından, her bir öğrencinin potansiyelini maksimize etmek için özel olarak hazırlanmış içeriklerle destekler.

Grup Matematik

Bireysel Öğrenme Stillerine Uygun Yaklaşımlar

 • Çeşitli Öğrenme Materyalleri: Görsel, işitsel ve kinestetik gibi farklı öğrenme stillerine hitap eden zengin öğretim materyallerimizle, matematik konularını daha etkili bir şekilde öğretmeyi hedefleriz.
 • Etkileşimli Dersler: Öğrencilerin aktif katılımını sağlayan etkileşimli derslerimiz sayesinde, matematik konuları üzerinde daha derinlemesine düşünmelerini ve konseptleri gerçek yaşam problemlerine uygulamalarını teşvik ederiz.

Grup Matematik Özel Ders

Grup Matematik Ders Yapısı

Grup matematik derslerimizin yapısı, öğrencilerin matematik becerilerini en etkili şekilde geliştirebilmeleri için dikkatlice planlanmıştır. Derslerimiz, her öğrencinin bireysel ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde tasarlanmış olup, grup dinamiklerini de göz önünde bulundurarak oluşturulmuştur.

Grup Öğrenci Sayısı ve Dinamikleri

Grup öğrenci sayısı 8 öğrenci kapasitelidir, Öğrencilere uygun ücretli matematik öğrenimi sürecinde kritik bir faktördür. Biz, her öğrencinin sesinin duyulduğu, her sorunun cevaplandığı ve her fikrin değerlendirildiği bir öğrenme ortamı yaratma konusunda özen gösteriyoruz. Derslerimizi, 8 öğrenci grupları halinde düzenliyoruz. Bu boyut, eğitmenlerimizin her bir öğrenciyle birebir ilgilenebilmesi için yeterli alan sağlarken, öğrenciler arası etkileşimi ve tartışmayı da teşvik eder.

Grup içi dinamikler, bir yandan öğrencilerin birbirlerinden öğrenmelerini sağlarken, diğer yandan da sosyal becerilerinin gelişimine katkıda bulunur. Bu yapı, öğrencilerin matematik kavramlarını anlamalarını derinleştirir ve sınıf içinde bir takım ruhu oluşturarak motivasyonları artırır. Her ders, öğrencilerin birbirlerinin fikirlerine değer vermesini ve matematiği keşfetme sürecinde işbirliği yapmasını sağlayacak şekilde kurgulanmıştır. Bu kolektif yaklaşım, öğrenme sürecini sadece daha verimli değil, aynı zamanda daha da keyifli hale getirir.

 • Optimal Grup Öğrenci Sayısı ve Öğrenme Etkileşimi : Derslerimiz, etkileşimi maksimize etmek ve bire bir dikkati sağlamak için 8 öğrenci sayısını aşmaz. Bu, her öğrencinin aktif olarak katılımını ve öğrenme sürecinde önemli bir rol almasını garanti eder.
 • Grup İçi Etkileşim ve Tartışma Yöntemleri : Tartışma grupları, beyin fırtınası seansları ve grup projeleri gibi etkinliklerle öğrencilerin birbirleriyle ve konularla etkileşimde bulunmalarını sağlıyoruz. Bu yaklaşım, öğrencilerin matematiksel konseptleri daha derinlemesine anlamalarına yardımcı olur.

 

Grup Özel Ders Programlaması

 • Ders Saatleri ve Sürekliliği : Esnek ders programlarımız, öğrencilerin diğer sorumluluklarına uyum sağlayacak şekilde düzenlenmiştir. Derslerimiz haftalık olarak tutarlı zamanlarda gerçekleşir, böylece öğrenciler derslerimize düzenli olarak katılabilirler.
 • Derslerin Başlangıç ve Bitiş Tarihleri : Kursumuz 26 Aralık 2023 Pazar günü Başlayacaktır. 2 Haziran 2024 Pazar günü biter. 27 Haftalık bir programdır. Her ders modülünün net başlangıç ve bitiş tarihleri vardır, bu da öğrencilere belli bir süre içinde belirli hedeflere odaklanma imkanı tanır.
 • Esnek Programlama ve Katılımcı Gereksinimleri : Gerektiğinde ders saatlerinde ve günlerinde esneklik sağlayarak, öğrencilerin eğitimlerini kendi zamanlarına göre şekillendirebilmelerine olanak tanıyoruz.

 

Eğitim İçeriği ve Kapsamı

Eğitim içeriğimiz ve kapsamımız, öğrencilerin matematiksel becerilerini temelden ileri düzeye doğru geliştirebilmeleri için kapsamlı bir program sunar. Çeşitli matematiksel disiplinlerden konuları içeren derslerimiz, öğrencilerin sadece sınavlarda başarılı olmalarını değil, aynı zamanda gerçek dünyadaki problemleri çözme yeteneklerini de geliştirmelerini hedefler.

Matematik Dersleri ve Konuların Detayları

 • Temel Matematik : Sayılar teorisinden cebire, temel geometriden fonksiyonlara kadar matematiğin temellerini kapsayan bu bölüm, öğrencilerin sağlam bir temel oluşturmalarını sağlar.

  Temel Matematik Konuları

  1. Sayılar
  2. 1.dereceden denklemler
  3. Rasyonel sayılar
  4. Ondalık sayılar
  5. Tek çift sayılar
  6. Faktöriyel
  7. Pozitif negatif sayılar
  8. Ardışık sayı
  9. Basamak kavramı
  10. Bölme
  11. Bölünebilme
  12. Obeb tamam
  13. Asal çarpanlar
  14. Üslü sayılar
  15. Köklü sayılar
  16. Basit eşitsizlik
  17. Mutlak değer
  18. Oran orantı
  19. Kümeler
  20. Bazıları
  21. Permutasyon
  22. Kombinasyon
  23. Olasılık
 • Problemler : Öğrencilerin analitik düşünme ve problem çözme becerilerini geliştirmek için tasarlanmış bu bölüm, karmaşık matematiksel kavramları anlamalarını ve uygulamalarını kolaylaştırır.

  Problemler Konuları

  1. Oran orantı  problemleri
  2. Sayı denklem problemleri
  3. Obeb Okek problemleri
  4. Ritmik problemler
  5. Kesir problemleri
  6. Mod Ritmik problemler
  7. Yaş problemleri
  8. Hareket problemleri
  9. Yüzde problemleri
  10. Karışım problemleri
  11. İşçi problemleri
 • Geometri: Şekiller, hacimler, ve geometrik ispatlar gibi konuları içeren bu bölüm, öğrencilerin uzaysal anlayışlarını geliştirmelerine yardımcı olur.

  Geometri Konuları

  1. Açılar
  2. Açıortay
  3. Kenarortay
  4. Dik üçgen
  5. İkizkenar üçgen
  6. Eşkenar üçgen
  7. Üçgen eşitsizliği
  8. Üçgende benzerlik
  9. Üçgende alan
  10. Çokgenler -alan
  11. Dikdörtgen
  12. Korumak
  13. Paralel kenar
  14. Eşkenar dörtgen
  15. Deltoid
  16. Yamuk
  17. Çemberde açı uzunluk
  18. Daire
  19. Prizmalar
  20. Piramitler
  21. Silindir
  22. Atlar
  23. Küre
  24. Analitik geometri
 • Sayısal Mantık : Mantıksal düşünmeyi ve sayısal bilgiyi kullanarak problemlere yaklaşımı geliştirmeyi amaçlayan bu bölüm, öğrencilerin zihinsel matematik yeteneklerini artırır.

  Sayısal Mantık Konuları

  1. Küp açılımı
  2. Uzunluk karşılaştırma
  3. Yüzey alanı
  4. Yansıma ve şekil döndürme
  5. Sembol ve sayı bağlantısı
  6. Petek soru tipi
  7. Akış diyagramı
  8. Alan parsel hesabı
  9. Çevre hesabı
  10. Sayı doğrusu
  11. Fraktal
  12. Katlama
  13. 4 işlem
  14. Persfektif görünüm
  15. Kibrit kare şekiller
  16. Ritmik sayı sistemi
  17. Diziler
  18. İşlem
  19. Yol mesafe soru tipi
  20. Sembolleme
  21. İstatistik
  22. Sudoku
  23. Çember sudoku
 • Veri Yorumlama, Tablo ve Grafik Okuma : Öğrencilere verileri analiz etme ve yorumlama becerileri kazandırmak üzere tasarlanmış bu bölüm, günlük hayattan iş dünyasına kadar geniş bir yelpazede karşılarına çıkabilecek veri tabanlı problemleri çözme yeteneklerini geliştirir.

  Tablo Grafik Konuları

  1. Dairesel grafik
  2. Tablo grafiği
  3. Satir grafiği
  4. Sütun grafiği
  5. Eğri grafiği
  6. Çizgi grafiği
  7. İstatistik

 

Sınav Odaklı Çalışma Stratejileri

 • Sınav Tiplerine Göre Özelleştirilmiş İçerik : Öğrencilerin girecekleri TYT, KPSS, ALES, DGS sınavlarına özel içeriklerle, sınav formatlarına ve soru tiplerine uygun çalışmalar yaparız.
 • Zaman Yönetimi ve Sınav Teknikleri : Sınavlarda zamanı etkili kullanma ve doğru soru çözme teknikleri üzerine özel dersler ve pratikler sunarız.

 

Ölçme ve Değerlendirme

Ölçme ve değerlendirme, eğitim sürecimizin ayrılmaz bir parçasıdır. Öğrencilerin gelişimini takip etmek ve eğitim metodolojimizin etkinliğini değerlendirmek için çeşitli araçlar ve teknikler kullanırız. Bu süreç, hem öğrencilerin kendilerini geliştirmelerine yardımcı olur hem de eğitmenlerimize öğretim stratejilerini sürekli iyileştirebilmek için gereken geribildirimleri sağlar.

Başarı Takibi ve Geribildirim Mekanizmaları

 • Düzenli Değerlendirmeler: Öğrencilerin ilerlemelerini izlemek için düzenli aralıklarla yazılı ve sözlü değerlendirmeler yapılır. Bu değerlendirmeler, öğrencilerin hangi konularda güçlü olduklarını ve hangi alanlarda daha fazla destek ihtiyaç duyduklarını belirler.
 • Geribildirim Oturumları: Her değerlendirme sonrasında öğrencilerle birebir geribildirim oturumları düzenlenir. Bu oturumlar, öğrencilere detaylı geribildirimler sağlamak ve kişisel öğrenme planlarını şekillendirmek için fırsat yaratır.

Bireysel Gelişim Raporları ve Öz-Değerlendirme

 • Bireysel Gelişim Raporları: Her öğrencinin bireysel ilerlemesini izlemek için gelişim raporları düzenli olarak hazırlanır. Bu raporlar, öğrencilere kendi gelişimlerini objektif bir şekilde görebilmeleri için gereken bilgileri sunar.
 • Öz-Değerlendirme: Öğrencilerin kendi başarılarını değerlendirebilmeleri için öz-değerlendirme araçları sunarız. Bu, onların kendi öğrenme süreçlerine aktif katılımını teşvik eder ve bağımsız öğrenme becerilerini geliştirir.

 

Kaynaklar ve Destek Materyalleri

Matematik öğreniminde başarıya ulaşmak için gerekli olan kaynaklar ve destek materyalleri, öğrencilerin kavramları derinlemesine anlamalarını ve kendilerini sürekli geliştirmelerini sağlamaktadır. Eğitim programımız, öğrencilerin ihtiyaç duyabilecekleri tüm materyallere erişimini kolaylaştırmak için geniş bir kaynak yelpazesi sunar.

Önerilen Kaynaklar Listesi

 • Özel Ders Notları ve Çalışma Kitapları: Matematik öğretmeni Yalçın ALGAN size konuların kapsamlı bir şekilde anlaşılmasını sağlayan seçkin ders kitapları ve çalışma kitapları, öğrencilere teorik bilgiler ve pratik uygulama fırsatları sunar.
 • Çevrimiçi Kaynaklar ve Araçlar: Öğrencilerin evde veya yoldayken çalışmalarını sürdürebilmeleri için çeşitli çevrimiçi platformlar ve araçlar öneririz. Bu kaynaklar interaktif problemler, video dersler ve özelleştirilmiş öğrenme modülleri içerir.

Ek Öğrenme Araçları ve Materyaller

 • Yazılım ve Uygulamalar: Matematik problemlerini çözme becerisini geliştirmek için özel olarak tasarlanmış yazılımlar ve mobil uygulamalar öğrencilere sunulur. Bu araçlar, onların öğrenme sürecini daha etkileşimli ve eğlenceli hale getirir.
 • Özelleştirilmiş Çalışma Planları: Her öğrencinin hedeflerine ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilmiş çalışma planları hazırlanır. Bu planlar, öğrencilerin kendi hızlarında ilerleyebilmeleri ve öğrenme süreçlerini yönetebilmeleri için gereklidir.

Eğitim sürecimizde kullanılan kaynaklar ve destek materyalleri, öğrencilere matematiksel düşünme ve uygulamada ustalık kazandırmak için özenle seçilmiştir. Sürekli güncellenen bu kaynaklar, öğrencilerin en güncel ve etkili öğrenme deneyimine sahip olmalarını sağlar. Ayrıca, eğitmenlerimiz bu kaynakların kullanımında öğrencilere rehberlik eder ve onların öğrenme yolculuklarında yanlarında olur.

 

Katılımcı Görüşleri ve Başarı Hikayeleri 

Katılımcılarımızın deneyimleri, kurslarımızın değerini ve etkisini göstermenin yanı sıra, potansiyel öğrencilere ilham kaynağı oluyor. Bu bölümde, daha önceki katılımcıların görüşlerini ve derslerimizden ne şekilde faydalandıklarının hikayelerini paylaşıyoruz.

Eski Öğrencilerden Gelen Geri Bildirimler

 • Öğrenci Testimoniyalleri: Öğrencilerimizin kurslarımız hakkındaki düşünceleri, gerçek öğrenme deneyimlerinin bir yansımasıdır. Bu geri bildirimler, gelecekteki öğrencilere derslerimizin atmosferi ve etkisi hakkında somut bir fikir verir.
 • Ailelerden Gelen Yorumlar: Öğrencilerimizin aileleri, çocuklarının akademik ve kişisel gelişimine şahit olduklarından, onların görüşleri de kurslarımızın toplum üzerindeki olumlu etkisini göstermek için önemlidir.

 

Başarı Hikayeleri ve Case Study’ler

 • Başarıya Ulaşan Öğrenci Hikayeleri: Kurslarımızı tamamlayıp hedeflerine ulaşan öğrencilerin hikayeleri, diğer öğrencilere ilham verir ve motivasyon kaynağı olur. Bu hikayeler, somut sonuçlar ve yaşanan dönüşümleri gözler önüne serer.
 • Öne Çıkan Başarılar: Belirli sınavlarda veya akademik yarışmalarda önemli başarılar elde eden öğrencilerimizin başarıları, kurslarımızın kalitesini ve etkinliğini vurgular.

 

Onlar bizimle çalıştılar ve kazandılar. Teşekkür ederiz.

Grup-Matematik-Ozel-Ders

 

Sıkça Sorulan Sorular

Genel Sorular

 • Grup Matematik Özel Ders Sınava Kadar Devam Edecek mi ? Kursumuz 26 Aralık 2023 Pazar günü Başlayacaktır. Sınavların başlayacağı 2 Haziran 2024 Pazar günü biter.
 • Grup Matematik Kursuna Katılım Koşulları: Kayıt için TYT, KPSS, ALES, DGS sınavına hazırlanıyor olmanız gereklidir.

Ders İçeriği ve Programlama İle İlgili Sorular

 • Ders Materyalleri: Derslerde özel ders notlarımı kullanırım, ek kaynaklar önerilir, yapılmayan sorular Whatsapp Matematik soru grubuna gönderilir ve çözülür.
 • Ders İçeriği: Hangi matematik konularının işleneceği yukarıda belirtilmişti.

Kayıt ve Katılım Koşulları

 • Ücretlendirme: Kurs ücretleri ön görüşme sırasında anlatılacak ders içeriği ve alacağınız eğitim karşılığı kampanya duyurusunda paylaşılacaktır. Ödeme seçenekleri kurumumuzda değerlendirilecektir.
 • Kayıt Süreci: Kursumuza katılanlara 20 hafta süren bir eğitim verilecektir. Günde 4 saat ( 3 saat konu 1 saat soru çözümü yapılacaktır.

Kampanya & İlanlar

Henüz bir ilan eklenmemiş

Öğretmenden Haberler

Henüz bir haber eklenmemiş

Yorum yaz

Firma Puanınız (Yanlızca üyeler oy kullanabilir)

ÜRÜNLERİMİZ

Henüz bir ürün eklenmemiş
0 506 621 2222

ÜYE GİRİŞİ

KAYIT OL

Hoş Geldiniz

Üye değilmisiniz? Kayıt Ol!

KAYIT OL

ÜYE GİRİŞİ

Hemen Hesabını Oluştur

Zaten bir hesabın mı var? Giriş Yap!

YENİ ŞİFRE

ÜYE GİRİŞİ

Şifrenizi mi Unuttunuz

Kullanıcı adınızı yada e-posta adresinizi aşağıya girdikten sonra mail adresinize yeni şifreniz gönderilecektir.